Our Story

Internationella Engelska skolan i Gävle är en friskola som undervisar årskurs 4-9. Skolan startade 2003 och den består numer av två byggnader. Årskurs 4-6 finns på Södra Kungsgatan 59 och årskurs 7-9 på Södra Sjötullsgatan 3.

Vår skolidé vill främja:

  • positivt, aktivt lärande med samarbete
  • Hög akademisk ambition och resultat
  • Självkänsla hos eleven

På vår skola uppmuntras eleverna att ta eget ansvar för sin akademiska utveckling. Med vårt "God inställning till lärande" program kan eleverna snabbt öka sin självkänsla vilket hjälper dem att höja ambitionsnivån och förbättra sina akademiska resultat. Vårt duktiga elevvårdsteam arbetar i nära samarbete med lärarna för att försäkra att målen nås.

IESG arbetar medvetet för att lära elever konflikthantering och att hantera sin ilska så att självkänslan bibehålls och stärks. Våra program för detta är bl. a "Verbal Judo", antimobbing/vänskaps-kampanj, tobaks- och alkohol information, "Camp Confidence" etc.


In conjunction with the educational philosophy of the International English Schools organisation, the IES in Gävle strives to align itself with certain fundamental educational ideas.

I enlighet med IES-organisationens profil, strävar IESG efter att arbeta med:

  • målinriktad inlärning
  • alla elevers möjlighet att lyckas
  • internationalism
  • tvåspråkighet
  • en konstruktiv, lugn och trygg inlärningsmiljö