Internationella Engelska Skolan

Welcome to Internationella Engelska Skolan Gävle

A safe and orderly school environment where teachers can teach and students learn.

From the Principal

From the Principal Flitens lampa lyser

Flitens lampa lyser

Höstmörkret har sänkt sig över oss, men inne på skolan lyser flitens lampor. Våra elever jobbar för fullt, och skaffar sig nya kunskaper och färdigheter, och vidareutvecklar andra. Sjuorna har kommit in i att vara högstadieelever, och att vara i en ny byggnad med nya lärare och kamrater, och har bland annat jobbat med Sydamerika i geografin.

Åttorna har arbetat med ett stort tonårstema med olika typer av texter i svenskan, och niorna håller på att avsluta sitt stora ämnesövergripande arbete om andra världskriget. Klicka vidare för att se mer om vad som händer på skolan!

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
  1. Looking for SchoolSoft?

    Click here to find SchoolSoft and more in our Connect section.