Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

IES Gävle expanderar

IES Gävle expanderar

Efter 9 år på Södra Sjötullsgatan ​har nu den nya "D-​v​ingen"​ invigts med pompa och ståt​.​ ​Denna efterlängtade uppgradering skapar nya utrymmen för skolans skolsköterskor, kurator​, speciallärare​ samt studie & yrkesvägledare.

På bilden ses Ms. Engvall tillsammans med vår hyresvärd Castellums Stefan Öberg klippa bandet och officiellt inviga lokalerna. ​Denna expansion​ ger oss mer utrymme och bättre arbetsmiljö, och​ skapar än​nu​ bättre förutsättningar för våra elever att lyckas med ​sin.

From the Principal

Uppdrag slutfört!

Uppdrag slutfört!

Och plötsligt så är vårt femtonde skolår klart och avslutat! För femtonde gången har elever och lärare jobbat hårt ända in i det sista för att alla elever ska uppnå så bra skolresultat som möjligt. För femtonde gången har framgångar firats med utmärkelser och uppmuntran. För femtonde gången har minnen delats och skapats. För femtonde gången har personalen med stolthet och glädje, och en tår i ögonvrån, tagit avsked av elever som vuxit, mognat och utvecklats under åren de anförtrotts oss. För femtonde gången ekar korridorerna nu tomma i skolan medan våra elever njuter av ett välförtjänt sommarlov...

I augusti står vi för sextonde gången beredda att återigen hälsa både nya och återvändande elever välkomna! Tack alla som gjort vårt femtonde år så upplevelse- och lärorikt! Glad sommar!

From the Principal

Snowy winter greetings

Snowy winter greetings

The snow keeps falling, and our students and teachers are taking the chance to enjoy it! Classes have been skiing and skating in their P.E. lessons, we have had a Winter Sports Day with a host of different activities, and our Year 8 students have spent a full day hiking and skiing, building shelters and cooking food outdoors.

We have also had a lot of exciting indoor activities lately, such as our anti-bullying Pink Week. Each year group has also enjoyed guest speakers on different topics. Khazar Fatemi, TV journalist, has once again visited our Year 9s to speak about her work in conflict areas. The Year 8s have had several speakers on the topics of equality and LGBT issues. The Year 7s, on the other hand, enjoyed a fun-filled and active session with author Tom Palmer, who came all the way from England to visit us.

I hope everyone will enjoy an active and relaxing winter sports break!

From the Principal

Happy New Year, and Welcome Back!

A few weeks after the winter solstice, it is already possible to notice that the light is returning. And, just like the light, our students are also returning, and the school is again filled with buzz and energy! The staff has been planning and preparing, and we know the new term will be filled with both challenges and rewards, and many memorable moments - bring it on!

From the Principal

Busy days in the winter darkness

Snow is falling and the days are getting darker - clear signs that the autumn term is nearing its end. Learning, however, is not coming to an end - all of our students are working hard, and our Year 9 students have just finished their big, cross-curricular Second World War project, and are in the midst of oral national exams. Right before the end of term, we have four Choice Days coming up when our students have the opportunity to focus on a subject they want to develop further in and do some other activities, and in other groups, than usual. It is a good way to have a change of pace while also learning.

From the Principal

Welcome to the 15th year of IESG!

After echoing empty over the summer, the hallways and classrooms of IESG have come alive again with the return of our students! The staff has been working hard to get everything ready for our 15th school year, and we have kick-started the year with fun-filled activity and team-building days. We have had happy reunions with returning students, and exciting meetings with new ones. Now we are ready for another year of learning and developing!

From the Principal

With a grand finale, IESG's 14th school year has come to an end. 

With a grand finale, IESG's 14th school year has come to an end. 

In the morning, our Year 7 and 8 students had their end-of-year ceremonies, received grades and awards for accomplishments, and ran off to enjoy the summer. 

After lunch, 212 nervous and excited Year 9 students, the IESG staff, and many hundreds of friends and family gathered at Estraden for another moving graduation ceremony - a grand celebration of learning and maturing, of ends, and new beginnings. This year, we were honored to have IES' founder, Mrs. Barbara Bergström, join us, and give one of the several inspiring speeches during the ceremony. 

It is a very proud and emotional moment for us to see all these young people, who have entrusted us with their education during formative years, now ready to step out and start the next stage in their lives, and we wish them all the very best!

From the Principal

Terminsslut

Terminsslut

Lagom till terminsslutet har vi fått Skolinspektionens beslut efter den tillsyn de genomfört på skolan i vår, en tillsyn som regelbundet genomförs i alla skolor i Sverige. Glädjande nog fann Skolinspektionen att IES Gävle uppfyller författningarnas krav, bland annat gällande undervisning och lärande, samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, och att det inte fanns några brister att anmärka på. Detta är vi mycket stolta över!

I övrigt är terminens allra sista dagar är här. Skolarbeten är inlämnade, böcker lämnas tillbaka, klassrum och skåp städas ur. Våra nior har haft avslutningsbal, och har fotograferats i skolans mörkblå avgångsklädsel. På onsdag den 14 juni är det dags för IESG:s fjortonde skolavslutning, en dag som alltid är full av stolthet och glädje när vi ser hur mycket våra elever lärt sig och utvecklats under året - blandat med sorg över att säga hejdå till våra avgångselever som går vidare till gymnasiet. Som tur är kommer många av våra gamla elever på besök hos oss igen senare, så vi får fortsätta följa dem!

Vi önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar, och önskar er också välkomna tillbaka till IESG:s 15:e skolår som börjar den 21 augusti!

From the Principal

Full fart framåt!

I den härliga vårsolens sken håller våra elever på att avsluta årets nationella prov, vilka de har jobbat mycket bra med. Snart får skolan besök av Skolinspektionen, som kommer på ett av sina regelbundna tillsynsbesök. De kommer att prata med både personal och elever. För oss är det också viktigt att få veta vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan, och om ni ännu inte fyllt i årets enkät ber vi att ni loggar in på SchoolSoft så hittar ni en länk där så att ni kan fylla i enkäten och hjälpa oss med vårt kvalitetsarbete.

Vi har under det här skolåret också jobbat mycket med “Gävlemodellen” för att förbättra vårt arbete för trygghet i skolan och mot mobbning. Som en förlängning av det kommer vi att introducera arbete med en app som heter Speak Up, som elever kan använda för att informera skolans personal om mobbning och liknande helt anonymt.

I slutet av terminen kommer vi också ha några fler elevens val-dagar. I år har vi lagt upp dessa på ett nytt sätt. Eleverna väljer ett skolämne som de vill utveckla sig mer inom, och lärarna i de olika ämnena planerar fördjupande aktiviteter utöver den vanliga undervisningen i ämnet. Eftersom man har mer tid på sig än på vanliga lektioner kan man exempelvis hinna med olika studiebesök under dessa dagar.

Pages