Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Reflections and celebrations

Reflections and celebrations

The end of a school year! It is a day of many emotions and thoughts, for students and parents, as well as for us staff members. We have watched some of these students grow and develop over 7 years in our school, and others for a shorter time, but they all make an impression on us, and it is a privilege to see all these young people learn and develop. Academically, they keep amazing us with their insights, their fresh angles, the way they make connections and inferences, the way sometimes things that have been murky and cumbersome just suddenly fall into place and become clear and understandable - what joy and what a victory! Socially we also see great development during these crucial years as students interact with classmates and staff and gain independence and self-sufficiency. These are things that we reflect upon as we send our students off on summer holidays, and especially as we send our graduating Year 9 students off onto new chapters in their lives.

Thank you, students, for all that you teach us and share with us, and thank you, parents and guardians, for entrusting us with your children. We wish everyone a restful and enjoyable summer, and we looked forward to welcoming returning and new students again in August!

From the Principal

Gavle Sr students qualifies to the finals in International Language Competition

Gavle Sr students qualifies to the finals in International Language Competition

On 6 March, two of our Year 9 students participated in the regional final for Spanish in the International Language Competition (previously known as Språkolympiaden) in Stockholm, after having qualified in the first round of competitions, which are held online. Six schools from the middle Sweden region had qualified for the regional final, and three of them were IES schools! Our students achieved an impressive 20 out of 21 points, and with that, won the regional final!

This means that they are moving on the the national finals in Malmö on 29 March! We are very proud of them, and are keeping our fingers crossed for them in the finals! 

From the Principal

Season's greetings

Lucia illustration with a Prao choir

As the days get shorter and shorter, we are coming to the end of the term and the year. These last few weeks hold quite a few special events for our students. The Year 9s are finishing their oral National Tests, the Year 8s have one week of “PRAO” - practical work-life orientation, and we also have three choice days coming up, where students have the chance to pick a subject to delve deeper into. There are also several special festive days; Nobel Day, Lucia, our Christmas Sweater Day, and then the end of term ceremony to celebrate the work and learning that have taken place during the autumn term.

Lately, we have had the pleasure and privilege to have Antigone Karapetsa, an educator with 42 years of international experience, including being a teacher educator around the world for 26 years, visit our school to observe and work with us. We were humbled and proud when she shared some of her impressions of our school, and we want to share them with you as well:

It was a great opportunity to experience first-hand how great your school is. My first impressions were of a very healthy and happy atmosphere everywhere. The students are very keen to learn and progress; the teachers take great pride in their work and show passion for their subject; they are all very caring towards the students and want to give them the best. Management is very supportive and encouraging and the lunch was outstanding. In all honesty, this is my first time in 42 years of work to experience a great sense of well-being in an institution. Really excellent!

And on that positive note, we wish everyone Happy Holidays, and look forward to seeing our students again for the start of the spring term on 9 January!

From the Principal

IES Gävle Sr parking situation

The neighbourhood around the Engelska Skolan Sr building is going through major changes. Old buildings are torn down, and new ones are planned. This results in a very chaotic parking situation.

Basically, there is no visitors' parking, except behind the school, along Styrmansgatan, and it is unfortunately pretty much full from early mornings.

So, here's a map with "close by" parking, both free and paid. Good to know when you are visiting us!

 

You must consent to third-party cookies to view this content.

 

If you have any suggestions/ideas or complaints about this, please talk to our landlord, Castellum.

From the Principal

Välkomna till IESG:s sextonde skolår!

Välkomna till IESG:s sextonde skolår!

 

 

Nu är vår skola äntligen återigen fylld av elever, och fler än någonsin, då vi utökat med ytterligare en klass på Senior så att alla årskurser där nu är sjuparallelliga. För att få en bra blandning av nya och återvändande elever, och för att ge alla elever fler möjligheter till utökade sociala gemenskaper så blandas från och med i år klasserna i alla årskurser på Senior om till varje läsårsstart. Eftersom varje klass nu har en ny sammansättning tycker vi det är viktigt att alla får chansen att lära känna varandra och bygga upp en klasskänsla, och vi har därför vikt hela första skolveckan för olika typer av team building-aktiviteter, samarbetsövningar och förberedelser inför läsåret, allt från klasskampen Clash of the Classes till diskussionsövningar och studieteknik.

Det är också viktigt för oss att även våra elevers vårdnadshavare får chansen att lära känna varandra och oss, samt möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång. Vi erbjuder därför ett ordinarie föräldramöte den 5 september då vi går igenom all viktig information som behövs inför skolåret, och utöver det dessutom en grillkväll den 27 september för att vi alla ska kunna träffas, prata och umgås på ett mer informellt sätt, både för att lära känna varandra bättre och för att prata om olika frågor som är viktiga för elever, föräldrar och skolan.

 

Varmt välkomna till läsåret 2018-2019!

From the Principal

IES Gävle expanderar

IES Gävle expanderar

Efter 9 år på Södra Sjötullsgatan ​har nu den nya "D-​v​ingen"​ invigts med pompa och ståt​.​ ​Denna efterlängtade uppgradering skapar nya utrymmen för skolans skolsköterskor, kurator​, speciallärare​ samt studie & yrkesvägledare.

På bilden ses Ms. Engvall tillsammans med vår hyresvärd Castellums Stefan Öberg klippa bandet och officiellt inviga lokalerna. ​Denna expansion​ ger oss mer utrymme och bättre arbetsmiljö, och​ skapar än​nu​ bättre förutsättningar för våra elever att lyckas med ​sin.

From the Principal

Uppdrag slutfört!

Uppdrag slutfört!

Och plötsligt så är vårt femtonde skolår klart och avslutat! För femtonde gången har elever och lärare jobbat hårt ända in i det sista för att alla elever ska uppnå så bra skolresultat som möjligt. För femtonde gången har framgångar firats med utmärkelser och uppmuntran. För femtonde gången har minnen delats och skapats. För femtonde gången har personalen med stolthet och glädje, och en tår i ögonvrån, tagit avsked av elever som vuxit, mognat och utvecklats under åren de anförtrotts oss. För femtonde gången ekar korridorerna nu tomma i skolan medan våra elever njuter av ett välförtjänt sommarlov...

I augusti står vi för sextonde gången beredda att återigen hälsa både nya och återvändande elever välkomna! Tack alla som gjort vårt femtonde år så upplevelse- och lärorikt! Glad sommar!

Sidor