Välkomna till IESG:s sextonde skolår!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
Välkomna till IESG:s sextonde skolår!

 

 

Nu är vår skola äntligen återigen fylld av elever, och fler än någonsin, då vi utökat med ytterligare en klass på Senior så att alla årskurser där nu är sjuparallelliga. För att få en bra blandning av nya och återvändande elever, och för att ge alla elever fler möjligheter till utökade sociala gemenskaper så blandas från och med i år klasserna i alla årskurser på Senior om till varje läsårsstart. Eftersom varje klass nu har en ny sammansättning tycker vi det är viktigt att alla får chansen att lära känna varandra och bygga upp en klasskänsla, och vi har därför vikt hela första skolveckan för olika typer av team building-aktiviteter, samarbetsövningar och förberedelser inför läsåret, allt från klasskampen Clash of the Classes till diskussionsövningar och studieteknik.

Det är också viktigt för oss att även våra elevers vårdnadshavare får chansen att lära känna varandra och oss, samt möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång. Vi erbjuder därför ett ordinarie föräldramöte den 5 september då vi går igenom all viktig information som behövs inför skolåret, och utöver det dessutom en grillkväll den 27 september för att vi alla ska kunna träffas, prata och umgås på ett mer informellt sätt, både för att lära känna varandra bättre och för att prata om olika frågor som är viktiga för elever, föräldrar och skolan.

 

Varmt välkomna till läsåret 2018-2019!