School Blog

IES Gavle Sr kickar igång årets stora SV/SO/EN ämnesövergripande projekt, the Scrapbook med en föreläsning av Emrich Roth

Parts of the swedish department together with Mr. Roth

Onsdagen den 19 september var en stor dag på  Internationella Engelska skolan i Gävle då Emerich Roth återigen besökte skolan. Emerich överlevde Förintelsen och vi är evigt tacksamma att han orkar fortsätta berätta och besöka skolor i landet. Detta är den fjärde gången i ordningen han besöker våra årskurs nior och när vi skiljs åt på eftermiddagen så säger vi glatt till varandra  "vi ses nästa år".

Emerichs berättelse är otroligt tuff att ta sig an och man känner av spänningen i gympasalen där 200 elever  från åk 9 samlats. Temat är andra världskriget och Förintelsen. Dagen börjar med en film där Emerich berättar om hela händelseförloppet. Han berättar om hur han och hans familj i dåvarande Tjeckoslovakien, nuvarande Ukraina, förflyttas till ett tillfälligt ghetto för att sedan transporteras i boskapsvagnar till Auschwitz. Där splittras familjen och Emerich får senare veta att hans två yngsta syskon och mamma gasats ihjäl direkt vid ankomsten. Från Auschwitz och dödsmarschen så överlever Emerich totalt fyra andra koncentrationsläger innan de befrias av ryssarna. Hans historia beskriver vad det yttersta våldet och hatet kan göra med människor.

Emerich är idag 94 år gammal och när han går ut på scenen så får han rungande applåder. Eleverna tystnar och sedan sprider Emerich sitt budskap om kärlek. Om han fick välja skulle alla gränser vara öppna i världen och den enda religionen vi skulle följa skulle vara kärlekens. Han menar att ingen människa föds ond utan vid avsaknad av kärlek och bra förebilder så kan detta barn bli ont. Hans budskap till eleverna fortsätter med att säga att om vi känner någon som far illa så kan man hjälpa honom eller henne och det är viktigt att man gör det. Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

Ett viktigt budskap når eleverna idag och det märks väl att de är tagna av stämningen. Det är magiskt att vi får dela detta tillfälle tillsammans och att vi nu kan föra detta vidare till kommande generationer.

Vid pennan,

Ms Holmkvist, lärare i svenska

From the Principal

Välkomna till IESG:s sextonde skolår!

 

 

Nu är vår skola äntligen återigen fylld av elever, och fler än någonsin, då vi utökat med ytterligare en klass på Senior så att alla årskurser där nu är sjuparallelliga. För att få en bra blandning av nya och återvändande elever, och för att ge alla elever fler möjligheter till utökade sociala gemenskaper så blandas från och med i år klasserna i alla årskurser på Senior om till varje läsårsstart. Eftersom varje klass nu har en ny sammansättning tycker vi det är viktigt att alla får chansen att lära känna varandra och bygga upp en klasskänsla, och vi har därför vikt hela första skolveckan för olika typer av team building-aktiviteter, samarbetsövningar och förberedelser inför läsåret, allt från klasskampen Clash of the Classes till diskussionsövningar och studieteknik.

Det är också viktigt för oss att även våra elevers vårdnadshavare får chansen att lära känna varandra och oss, samt möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång. Vi erbjuder därför ett ordinarie föräldramöte den 5 september då vi går igenom all viktig information som behövs inför skolåret, och utöver det dessutom en grillkväll den 27 september för att vi alla ska kunna träffas, prata och umgås på ett mer informellt sätt, både för att lära känna varandra bättre och för att prata om olika frågor som är viktiga för elever, föräldrar och skolan.

 

Varmt välkomna till läsåret 2018-2019!

From the Principal

IES Gävle expanderar

Efter 9 år på Södra Sjötullsgatan ​har nu den nya "D-​v​ingen"​ invigts med pompa och ståt​.​ ​Denna efterlängtade uppgradering skapar nya utrymmen för skolans skolsköterskor, kurator​, speciallärare​ samt studie & yrkesvägledare.

På bilden ses Ms. Engvall tillsammans med vår hyresvärd Castellums Stefan Öberg klippa bandet och officiellt inviga lokalerna. ​Denna expansion​ ger oss mer utrymme och bättre arbetsmiljö, och​ skapar än​nu​ bättre förutsättningar för våra elever att lyckas med ​sin.

From the Principal

Uppdrag slutfört!

Och plötsligt så är vårt femtonde skolår klart och avslutat! För femtonde gången har elever och lärare jobbat hårt ända in i det sista för att alla elever ska uppnå så bra skolresultat som möjligt. För femtonde gången har framgångar firats med utmärkelser och uppmuntran. För femtonde gången har minnen delats och skapats. För femtonde gången har personalen med stolthet och glädje, och en tår i ögonvrån, tagit avsked av elever som vuxit, mognat och utvecklats under åren de anförtrotts oss. För femtonde gången ekar korridorerna nu tomma i skolan medan våra elever njuter av ett välförtjänt sommarlov...

I augusti står vi för sextonde gången beredda att återigen hälsa både nya och återvändande elever välkomna! Tack alla som gjort vårt femtonde år så upplevelse- och lärorikt! Glad sommar!

Pages